Sponsor

Fra billedgalleriet

Det gjelder a sikte godt.jpg

Besøkende

Vi har 2 gjester her nå

Besøk oss på Facebook!

Nå kan du besøke Norsk Newfoundlandshundklubb på Facebook!Adressen vår er:
https://www.facebook.com/
norsknewfoundlandshundklubb


Vi trenger flere bilder! Send ditt nuffebilde til Webmaster i dag!

 
Terminliste Trøndelag
Oppdatert terminliste for Trøndelag med nye treff våren 2017 finner du her.
 
Utstilling Trøndelag
Vi hadde en meget godt besøkt (35 hunder) og vellykket utstilling på lørdag på Ler i Melhus, 15. år på rad. Her er en fin artikkel i Trønderbladet.
 
Helseundersøkelse for Newfoundlandshund

Pr dags dato, 14.12.15, er svarprosenten for lav til å gi en sikker statistikk å arbeide videre med.

Styret oppfordrer alle til å sende inn svar, selv om dere har en superfrisk hund …eller en hund som har hatt en del problemer. Det er også viktig å sende inn for hunder som ikke lenger er blant oss.

Målet med undersøkelsen er at vi skal kartlegge rasen for å sluttføre RAS-dokumentet (Rase Spesifikke Avlsstrategier for vår rase).  RAS-dokumentet skal hjelpe oss til å legge en felles strategi for hvordan vi målrettet skal avle frem en sunn, frisk og trivelig rase som blir gammel.

NNK har hatt helseundersøkelser tidligere, men da har svarprosenten vært for lav, slik at man ikke har kunnet bruke materialet til å kunne si noe sikkert om forekomst. La oss unngå at dette skjer igjen, spesielt sett i sammenheng med RAS-dokumentet!

Undersøkelsen er konfidensiell og klubben får bare opplysninger om forekomst i prosent/antall hunder, ingen opplysninger blir offentliggjort og knyttet til eier eller oppdretter.

Vi ønsker at alle skal hjelpe til med dette ved å sende inn svarskjemaet her.

Siste frist for innsendelse er 31.01.16

Se for øvrig mer info lenger med på hjemmesiden!

 
NNK lover revidert 11.03.2015
Organisasjonsavdelingen i NKK har pålagt styret i NNK den 11.03.2015 å revidere klubbens lover etter følgende instruks: "Vi har gått gjennom klubbens lover, og har følgende kommentar: Forutsatt at §4-4 Avdelinger flyttes til §6-4 og at punktet "opprettelse og nedleggelse av avdelinger" legges til under §3-4, godkjennes lovene til klubben pr.11.03.2015." I tillegg er "Definisjoner" under lovene rettet slik at de nå er riktige. Her er de nye lovene, og de gamle ligger her.
 
NB! Nytt kontonummer
Bruksråd Vann har fått nytt kontonr: 1208.67.42061, og skal brukes ved betaling til vannprøvene i Bergen nå i august og prøvene i september.
 
Klubbchampionat for NNKs medlemmer

Styret i NNK har jobbet en del på blant annet utstillingsfronten med å øke antall spesialer i 2017 i forbindelse med NKK sine utstillinger. I forbindelse med dette ønsker vi også å innføre Klubbchampionat for hunder der eier er medlem av Norsk Newfoundlandshundklubb. Dette vil vi begynne med allerede dette året, og første utstilling som får prøve dette er spesialen i Bergen i April.

Kort fortalt vil reglene bli sånn;

Juniorklubb championat:  Klubbcert tildeles vinneren av juniorklassen med ck. Må ha 3 cert fra 2 forskjellige dommere for å bli klubbchampion

Klubbchampionat: Klubbcert tildeles vinneren av hannhund/tispeklassen. Må ha 4 klubbcert fra 3 forskjellige dommere for å bli klubbchampion.

Veteranklubbchampion: Klubbcert tildeles vinneren av veteranklassen med ck. Må ha 3 cert fra 2 forskjellige dommere for å bli klubbchampion.

Lykke til alle sammen!

 
Newf2go
Her er den nye webshopen til Norsk Newfoundlandshundklubb - Newf2go!
Les mer …